Over ons

FietsZeker is een bedrijf dat zich kenmerkt door: ‘zeg wat je doet en doe wat je zegt’.

Doordat wij alleen samenwerken met exclusief geselecteerde en gespecialiseerde partners, kunnen wij werken met een beperkt aantal ‘eigen mensen’. 

Wij geloven in lange termijn relaties door levering van puur maatwerk per winkel. Wij staan bekend om onze korte communicatielijnen zodat we een optimale klantbinding tussen onze partners en hun klanten kunnen waarborgen. De ultieme fietsbeleving en ontzorging van consumenten staat hierbij altijd centraal. 

Wij werken constant aan vernieuwingen en uitbreidingen van het FietsZeker programma. Voornamelijk om de concurrentiekracht van onze partners te versterken, maar ook om de fietsbeleving van consumenten continu te vergroten.

AFM en Kifid registratie

Toezicht AFM

FietsZeker is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12047354. De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kunt u als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen dient u zelf te nemen? Meer informatie kunt u vinden op www.afm.nl

Kifid

FietsZeker is aangesloten bij de Kifid onder nummer: 300.017710. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is een onafhankelijke scheidsrechter waar u, als consument, een klacht kunt indienen over uw financiële dienstverlener. Als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden, doet het Kifid een uitspraak. In een relatief korte tijd wordt er in overleg met de betrokken financiële dienstverlener geprobeerd om een oplossing te vinden voor uw klacht.

Het Kifid is opgericht door de genoemde brancheorganisatie en wordt gefinancierd door de stichting Kifid. Deze stichting heeft overigens geen enkele invloed op de manier waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie die uw klacht behandelen, gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming. Via www.kifid.nl kunt u toegang krijgen tot de Ombudsman.